top of page
Iloa ja hyvinvointia yhdessä liikkumalla

Iloa ja hyvinvointia yhdessä liikkumalla

Nummelan Palloseura on päivittänyt strategiaansa vuosille 2023-2026

Nummelan Palloseura päivitti strategiaansa vuonna 2023. Nyt kuluneen vuoden aikana seuran päivitetty missiomme “Enemmän kuin urheiluseura” sekä visiomme olla “Länsi-Uudenmaan suurin ja menestyvin seura” ovat nousseet arvojen sekä strategiakauden tavoitteiden kanssa koko toiminnan kulmakiviksi.


Nummelan Palloseura on enemmän kuin perinteinen urheiluseura - edustamme suurta ja yhtenäistä vihtiläistä perhettä, NuPS-perhettä. Siihen kuuluvat pelaajien, toimihenkilöiden, vanhempien ja yhteistyökumppaneiden lisäksi myös kaikki päivittäin liikuttamamme vihtiläiset vauvasta ikäihmisiin. Tälläkin strategiakaudella haluamme jatkaa edelläkävijyyttä kolmannen sektorin yhteiskuntavastuullisessa työssä. Haluamme tarjota liikunnan riemua kaikille ja olla mukana mahdollistamassa liikunnan muodostumisen elämäntavaksi monelle.


Emme mittaa menestystä ainoastaan urheilullisilla mittareilla. Meille menestystä luovat myös koulutettujen valmentajien määrä, joka onkin upeasti nousussa. He ovat avainasemassa mahdollistamassa joukkueiden sekä yksittäisten pelaajien urheilullista menestymistä sekä luomassa turvallista ja laadukasta toimintaympäristöä. Joukkueidemme ja pelaajiemme urheilullinen menestys on meille tietysti tärkeää ja haluamme panostaa seurana niihin asioihin, jotka antavat mahdollisimman vahvat eväät menestymiseen. Koulutettujen valmentajien lisäksi tätä visiota tukee myös parhaat mahdolliset olosuhteet sekä yhteistyökumppanit.


Strategiassa määritellyt arvomme - ILO, YHTEISÖ, VASTUU - ovat toimintamme perustana kaikessa, mitä teemmekin. Arvot näyttäytyvät päivittäin eri tavoin niin joukkueiden toiminnassa kuin yhteiskuntavastuussakin.


ILO on läsnä kaikessa toiminnassamme niin kentällä kuin sen ulkopuolella, kouluissa sekä vanhustyössä. Haluamme tarjota jokaiselle turvallisen ja positiivisen ilmapiirin, jossa on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä. Iloitsemme yhdessä onnistumisista, kannustamme aina toisiamme ja yritämme yhdessä parhaamme. Tärkeää on, että jokaisen tapahtuman jälkeen voi lähteä kotiin hymyssä suin.


YHTEISÖämme kuvaavin sana on “NuPS-perhe”, joka koostuu kaikista toimintamme piiriin kuuluvista. Kaikki perheenjäsenemme ovat yhtä tärkeitä, pidämme toisistamme huolta ja hyväksymme jokaisen omana itsenään. Jokaiselle on perheessämme oma, tärkeä paikka, josta on syytä olla ylpeä.


VASTUU näkyy toiminnassamme monella eri tavalla. Kentällä vastaamme lasten ja nuorten turvallisesta harrastuksesta ja ohjauksesta terveelliseen elämäntapaan, sekä työmme kautta vahvistamme heidän sosiaalisia taitojaan. Vastuullamme on myös, että kumppanimme saavat arvoa kumppanuudestamme. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Tärkeimpänä, tunnistamme vastuumme liikkumisen ilon tuottamisesta kaikenikäisille vihtiläisille.


Määriteltyjen tavoitteiden avulla on mahdollisuus saattaa jo aiemmin mainitut visio ja missio maaliin saakka. Vuonna 2023 alkanut stretagiakausi tavoitteineen on nyt hyvällä mallilla ja kovassa vauhdissa kehittymässä kohti vuotta 2026.PuuhaPark
OP Uusimaa
Vihdin rakennusurakointi
Studio Vihtkari
Salon tilausmatkat
Salon matkatoimisto
Painokiila
bottom of page